takahashi 106 fsq review. com/uouifi/neula-english-name. 1 c